กลุ่มงาน
ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
ทำเนียบตำรวจ
สถิติคดี 6 กลุ่มเปรียบเทียบ

บุคลากรเด่นประจำเดือน

สายตรวจตำบล
สายตรวจตำบล
สายตรวจตำบลกลางดง
สายตรวจตำบลทุ่งเสลี่ยม
สายตรวจตำบลไทยชนะศึก
สายตรวจตำบล เขาแก้วฯ
สายตรวจตำบลบ้านใหม่ฯ
สายตรวจบ้านท่าวิเศษ
สายตรวจบ้านบึงบอน

สายตรวจบ้านน้ำดิบ

  สาระควรรู้
ตำรายาสมุนไพรรักษาโรค
คู่มือประชาชนควรทราบ


หน่วยงานในพื้นที่
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียน ชัยมงคลพิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพิพัฒน์มงคล

วัดทุ่งเสลี่ยม

อ่างห้วยหัวแหวน


วัดใหญ่ชัยมงคล

อ่างทุเลาใน

ถ้ำอุบาลี

 
  การบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว one stop ervice  

กลุ่มงานสอบสวน  ของกลาง       รับแจ้งความคดีอาญา  จราจร เป็นหลักฐาน 
เอกสารหาย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอม
ภายใต้เป้าประสงค์10 ประการของการ
ให้บริการของเรา   คือ
1. มีมาตรฐาน
2. โปร่งใส
3. ซื่อสัตย์สุจริต
4. สะดวก รวดเร็ว
5. เสมอภาค เป็นธรรม
6. มีประสิทธิภาพ


7. สุภาพ ช่วยเหลือ เกื้อกูล
8. มีทางเลือก
9. มีส่วนร่วม
10. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
สถิติคดีอาญา / คดีประจำวัน ลงรับคำร้องทุกข์/ตรวจทานสำนวน/งานของกลาง
หมายเรียกพยาน/ผู้ต้องหา/สำนวนส่งอัยการ รายงานหมายจับ/คดีค้่้างเก่า
/บัญชีหมายจับ เปรียบเทียบปรับ/งานต่างด้าว รับ/ส่งผู้ต้องหา
งานบริการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว เป็นศูนย์บริการประชาชน

         

 

 

 

 

 

 

 

สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ถนนสวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม 64150
ควบคุมระบบโดย ด.ต.สุนทร สายด้วง/งานสารสนเทศ Tel :055-659178 ต่อ 308
e-mail  kosuda2508@hotmail.com